About

eu
Elurmaluta.Artetakno Txo!?k arte eta teknologiaren inguruan idazten duen bloga da. Arte eta teknologiaren erlazionatutako proiektuak www.elurmaluta.net webgunean aurkituko dituzu.

es
Esto es un blog que escribe Txo!? en torno al arte y la tecnología. Puedes ver  mis proyectos de ese ámbito en www.elurmaluta.net.

en
This is a blog on art and technology written by Txo!?. You could see my new media projects at www.elurmaluta.net.

Hizkuntzak / Idiomas / Languages

eu
Blog honetan hiru hizkuntz aurkituko dituzu: euskara, gaztelera eta ingelesa. Hiruek egunerokoan erabiltzen ditut gauza bat edo bestea dela eta niretako lokaletik globalera doan eskala bat dira. Halaxe gauza batzuetan bat erabiliko dut eta besteetan bestea, gogoen arabera baina baita  nire ustez eskala horretako maila bakoitzean gehitzen ahal dudanaren arabera.

Euskarazko guztia “eu” kategorian aurkituko duzu.

es
En este blog encontrarás tres idiomas: euskara, catellano e inglés. Utilizo los tres a diario por una cosa u otra y para mi son una escala de lo local a lo global. En algunas cosas utilizaré uno y en otras otro, dependiendo de las ganas pero sobre todo de lo que yo creo que pueda aportar en ese nivel de la escala.

Todo lo que esté en castellano lo encontrarás en la categoría “es“.

en
You’ll find three languages in this blog: basque, spanish and english. I use all three everyday for one thing or another and for me they are a scale from local to global. I`ll use them here and there base on how I feel but mostly on what I think I can contribute in that level of the scale.

You’ll find all that is in english under “en” category.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.